کلیه ی استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای مربوط به ماساژ، در آکادمی ماساژ تدریس می شوند. در استاندارد هر یک از سبک ها می توانید زمان مربوط به آموزش تئوری، عملی و کارورزی و همچنین سرفصل دروس و سایر موارد مرتبط را مشاهده نمایید.

استانداردهای شایستگی و آموزش شغل فنی و حرفه ای را در ادامه مطلب دانلود نمایید.