ماساژ ایرانی

 

ماساژ در ایران پیشینه‌ای کهن دارد و در طب سنتی ایران تاکید ویژه‌ای بر حرکت و ماساژ شده‌است تا جایی که یکی از اصول تندرستی شناخته می‌شوند. در ماساژ ایرانی هدف تنظیم حرارت پایه‌ی بدن و کمک به دفع مواد زائد بدن می‌باشد. 

ماساژ ایرانی از نظر تکنیکی و اجرا چندان متمایز از دیگر سبک‌های ماساژ نیست، بلکه توجه ویژه به شرایط هر فرد و اختلال پیش آمده از نظر طب سنتی ایران است که موجب تمایز ماساژ ایرانی می‌شود.

استاندارد آموزش ماساژ ایرانی فنی و حرفه ای در ۴۰ ساعت نظری و عملی تنظیم شده است و علاوه بر تاریخچه ماساژ ایرانی، ممنوعیت‌ها و موارد منع، به اصطلاحات تخصصی ماساژ ایرانی پرداخته و همچون سایر سبک‌های ماساژ تکنیک‌های خاص ماساژ ایرانی را بررسی می‌کند. 

توضیح تصویر: عکس مربوط به ماساژ ایرانی در تفلیس به سال ۱۹۸۰ می‌باشد.

جهت اطلاع از دوره های ماساژ سوئدی در آکادمی ماساژ به اینجا مراجعه کنید.