ماساژ کمپرس گیاهی (هربال)

پیشینه‌ی ماساژ کمپرس گیاهی (هربال) به زمانی بازمی‌گردد که انسان برای نخستین بار با اثرات شفابخشی گیاهان آشنایی یافت، ما نیز این دانش عظیم را از پنج هزار سال پیش تا کنون به صورت سینه به سینه از اجدادمان به ارث برده‌ایم. 

بسته‌های گیاهی ماساژ کمپرس گیاهی می‌تواند به صورت سرد و گرم مورد استفاده قرار گیرند که به شرایط جسمانی و در برخی موارد به سلیقه افراد بستگی دارد. 

تکنیک‌های ابتدایی ماساژ کمپرس گیاهی مشابه با ماساژ سوئدی می‌باشد و استفاده از بسته‌های گیاهی با خواص مختلف متمایز کننده‌ی دو نوع ماساژ مذکور می‌باشد.

استاندارد آموزش ماساژ کمپرس گیاهی (هربال) فنی و حرفه ای در ۳۲ ساعت نظری و عملی تنظیم شده است و علاوه بر تاریخچه ماساژ کمپرس گیاهی، خواص انواع بسته‌های کمپرس گیاهی و تاثیرات آنها بر اجرای مختلف بدن، روش استفاده از بسته‌های گیاهی را مورد بررسی قرار داده و تکنیک‌های ابتدایی ماساژ را که مشابه ماساژ سوئدی است شرح می‌دهد.

جهت اطلاع از دوره های ماساژ سوئدی در آکادمی ماساژ به اینجا مراجعه کنید.