نقاط ماشه ای

ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) نوعی ماساژ با نوازش های آهسته و فشار زیاد می باشد، با نفوذ در لایه های عمیق عضلات و تحت تاثیر قرار دادن نیام و بافت های عمقی فراتر از یک ماساژ ریلکسی می باشد. 

اگرچه بیشتر حرکات ماساژ بافت عمقی شبیه به ماساژ سوئدی یا کلاسیک می باشد با این حال ماساژ گیرنده تجربه ای کاملاً متفاوت در این دو نوع ماساژ خواهد داشت. فردی که دوره ی ماساژ بافت عمقی را می گذراند باید علاوه بر شناخت تکنیک های مخصوص، آشنایی کاملی با آناتومی و فیزیولوژی داشته باشد تا ضمن ماساژ نه خود آسیب ببیند و نه فرد ماساژ گیرنده دچار آسیب گردد. 

چون ماساژ بافت عمقی لایه های عمیق عضلات را درگیر می کند بنابراین ممکن است همراه با درد باشد، اگرچه این درد در مقابل تاثیرات چشمگیر آن بسیار ناچیز است. ماساژ بافت عمقی می تواند در رفع گره های عصبی، نقاط ماشه ای، گرفتگی های عضلات، اسپاسم های عمیق و درد مزمن عضلات موثر باشد، همچنین برای ورزشکارانی که دوره ی ریکاوری بعد از آسیب را می گذرانند می تواند مثمر ثمر باشد.

استاندارد فنی و حرفه ای ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) شامل ۳۲ ساعت آموزش نظری و عملی می باشد و علاوه بر تاریخچه، آماده سازی فرد مراجعه کننده و اتاق به تکنیک های ماساژ بافت عمقی می پردازد که عبارتند از تکنیک افلراژ (نوازشی)، پتریساژ (مشت و مال)، کامپرشن (فشاری)، تاپوتمنت (کوبشی، ضربه ای)، ویبریشن (لرزشی) و فریکشن (سایشی) و تاثیرات فیزیولوژیک آن ها بر روی آناتومی و فیزیولوژی بدن. 

جهت اطلاع از دوره های ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) در آکادمی ماساژ به اینجا مراجعه کنید.