آروماتراپی

آروماتراپی با استفاده از روغن‌های طبیعی استخراج شده از گل، برگ، ریشه، دانه و سایر قسمت گیاهان بر سلامت روانی و فیزیولوژیکی تاثیر می‌گذارد و اعتقاد بر این است با اثرگذاری روی مغز این مهم فراهم می‌آید. عطرهای به دست آمده می‌توانند از طریق ماساژ، بخور یا استنشاق مستقیم سلامتی را بهبود بخشند.  

اگرچه تاریخ استفاده از آروماتراپی به تمدن‌های باستانی در چین، هند، مصر، یونان و رم بازمی‌گردد اما مفهوم آروماتراپی در عصر معاصر توسط پزشکان و دانشمندان اروپایی در حدود سال ۱۹۰۷ مطرح شد. 

استاندارد آموزش ماساژ آروماتراپی فنی و حرفه ای در ۳۰ ساعت نظری و عملی تنظیم شده است و علاوه بر تاریخچه و آماده سازی فرد مراجعه کننده و اتاق به تکنیک های ماساژ آروماتراپی می پردازد و همچنین به معایب و مزایای عصاره‌های گیاهی، استفاده از ظرف رایحه سوز، انتخاب روغن مناسب پرداخته و تکنیک‌های منحصر به فردی که در این نوع ماساژ استفاده می‌شوند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

جهت اطلاع از دوره های ماساژ سوئدی در آکادمی ماساژ به اینجا مراجعه کنید.