آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای آکادمی ماساژ، تاسیس 1395، با ارائه مدرک معتبر فنی و حرفه ای در یازده سبک مختلف ماساژهای سوئدی، بافت عمقی (دیپ تیشو)، ایرانی، شیاتسو، رفلکسولوژی، آروماتراپی، سنگ، شمع، کمپرس گیاهی، تای و کاربر ماساژ.