مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
  1. کپی شناسنامه
  2. کپی کارت ملی
  3. عکس 3 در 4
  4. کپی آخرین مدرک تحصیلی
  5. کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان) و یا مدرک دال بر روشن بودن وضعیت نظام وظیفه
 
آدرس: آبرسان خیابان گلباد ساختمان پزشکان گلباد
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۷۰۲۰۲
آدرس: ولیعصر خیابان فروغی فلکه همافر
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۱۱۳۸۲
آکادمی ماساژ تلگرام آکادمی ماساژ

همچنین از طریق فرم زیر می توانید با آکادمی ماساژ تماس بگیرید.