ماساژ شمع

خود را در وضعیت ماساژ تجسم کنید و احساس کنید گرمایی زندگی بخش در سراسر جسم شما جریان می‌یابد؛ ماساژ شمع می‌تواند چنین تصوری را برای شما به ارمغان آورد و شما را از خستگی و تنش‌های روزمره رهایی بخشد. در ماساژ شمع از پارافین و کره‌ی گیاهی و مغذی استفاده می‌شود تا همچون ماساژ آروماتراپی برای هر پوست با ویژگی‌های منحصر به فرد رایحه‌ای با احساس و ویژگی‌های خاص استفاده گردد. سایر تکنیک‌های ماساژ شمع نیز همچون ماساژ سوئدی می‌باشد با این تفاوت که به منظور تاثیرگذاری بهتر بر جسم و روان به جای روغن از شمع‌های مختلف استفاده می‌گردد.

استاندارد آموزش ماساژ شمع فنی و حرفه ای در ۳۲ ساعت نظری و عملی تنظیم شده است و علاوه بر تاریخچه و آماده سازی فرد مراجعه کننده و اتاق به تکنیک های ماساژ شمع می پردازد و همچنین به معایب و مزایا و نحوه‌ی استفاده از  شمع پرداخته و تکنیک‌های منحصر به فردی که در این نوع ماساژ با استفاده از شمع اجرا می‌شوند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

جهت اطلاع از دوره های ماساژ سوئدی در آکادمی ماساژ به اینجا مراجعه کنید.