ماساژ سنگ

در ماساژ سنگ، سنگ های مخصوص و صافی را بر روی نقاط کلیدی بدن قرار می دهند. ماساژ سنگ می تواند به شکل سرد یا گرم صورت گیرد. در ماساژ سنگ داغ، سنگ های خاصی از جمله سنگ بازالت را درون هیتر قرار داده و از آب پر می کنند، هیتر دمای سنگ ها را به حدود 52 تا 54 درجه سانتیگراد می رساند. تعدادی از سنگ ها را روی بدن فرد ماساژ گیرنده قرار می دهند و ماساژیست با تعدادی دیگر بر روی عصلات شخص کار می کند. در ماساژ سنگ سرد نیز سنگ ها را داخل ظرف پر از یخ قرار می دهند و به ترتیب استفاده می کنند.

استاندارد آموزش ماساژ سنگ فنی و حرفه ای در 45 ساعت نظری و عملی تنظیم شده است و علاوه بر تاریخچه و آماده سازی فرد مراجعه کننده و اتاق به روش های کار با ماساژ سنگ همچون نحوه ضدعفونی کردن سنگ ها و آشنایی با دستگاه گرم کن و فریز می پردازد و همچنین روش های ماساژ با سنگ که عبارتند از تکنیک های افلراژ (نوازشی)، پتریساژ (مشت و مال)، کامپرشن (فشاری)، تاپوتمنت (کوبشی، ضربه ای)، ویبریشن (لرزشی) و فریکشن (سایشی) و تاثیرات فیزیولوژیک آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.

جهت اطلاع از دوره های ماساژ سوئدی در آکادمی ماساژ به اینجا مراجعه کنید.