ماساژ رفلکسولوژی

ماساژ رفلکسولوژی که با نام هایی همچون بازتاب درمانی یا درمان منطقه ای شناخته می شود، انعکاس اعمال فشار فیزیکی بر پاها، دست ها و گوش با دست ها و بدون استفاده از روغن یا لوسیون می باشد. در ماساژ رفلکسولوژی که مبنای شبه علمی دارد  تصویری از انعکاس اعضای بدن بر روی دست ها، پاها و ... در نظر گرفته می شود که با اعمال فشار بر روی نقطه مورد نظر، بر روی بازتاب آن نقطه تاثیر گذاشته می شود.

استاندارد آموزش ماساژ رفلکسولوژی فنی و حرفه ای در 40 ساعت نظری و عملی تنظیم شده است و علاوه بر تاریخچه ماساژ رفلکسولوژی، مناطق افقی و عمودی دست و پا، شناخت ارگان های داخلی بدن و سایر مناطق بازتابی را مورد بررسی قرار می دهد؛ روش های آماده سازی اتاق و تخت ماساژ و همچنین ممنوعیت های ماساژ را شرح داده و انواع تکنیک های مختص ماساژ رفلکسولوژی را معرفی می نماید.

جهت اطلاع از دوره های ماساژ سوئدی در آکادمی ماساژ به اینجا مراجعه کنید.