سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مدارک سازمان فنی و حرفه ای برای ماساژ بدین دلیل معتبرترین می باشد که از ارزش مهارتی بالایی در کشور برخوردار بوده و در اتحادیه ی مربوط قابل پذیرش است و به دلیل ارائه ی کد بین المللی در کشورهای عضو سازمان جهانی کار (ILO) نیز دارای امتیاز ویژه ای می باشد. بعلاوه تسهیل در وام خود اشتغالی نیز از دیگر مزایای مدارک سازمان فنی و حرفه ای می باشد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آکادمی ماساژ نیز با ارائه ی مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور مشتاقان فراگیری ماساژ را در امر یادگیری و افزایش مهارت یاری می کند.