کلیه ی استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای مربوط به ماساژ، در آکادمی ماساژ تدریس می شوند. در استاندارد هر یک از سبک ها می توانید زمان مربوط به آموزش تئوری، عملی و کارورزی و همچنین سرفصل دروس و سایر موارد مرتبط را مشاهده نمایید.

استانداردهای شایستگی و آموزش شغل فنی و حرفه ای را در ادامه مطلب دانلود نمایید. 

ماساژ سوئدی

ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)

ماساژ تای (تایلندی)

ماساژ آروماتراپی

ماساژ سنگ

ماساژ رفلکسولوژی

ماساژ شیاتسو (فشاری)

ماساژ کمپرس گیاهی (هربال)

ماساژ ایرانی

ماساژ شمع

کاربر ماساژ